อบรมGENESIS32 SCADA

6,000.00฿12,000.00฿ exc. Vat

อบรมการใช้งานGENESIS32 ระยะเวลา 3 วัน

Clear
SKU: N/A Category:

Description

สามารถสร้างระบบ SCADA ด้วย GraphWorX32, TrendWorX32, and AlarmWorX32 ซึ่งเป็นระบบ SCADA ที่ประกอบด้วยระบบแจ้งเตือน (Alarm), การแสดงผลสัญญาณแบบต่อเนื่อง (Trend), การเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลแบบต่างๆ (Historical Data), ระบบแสดงผลแบบกราฟิก

 • การสร้างระบบความปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของ GENESIS32 SCADA System ด้วย ICONICS Security ทำให้สามารถแบ่งระดับของผู้ใช้งานได้ตามหน้าที่และความรบผิดชอบของแต่ละประเภทของผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดระดับ Permission ได้ตามต้องการไม่จำกัด

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร

 • วิศวกรและนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ Automation & Control ที่ต้องการเป็นนักสร้าง/พัฒนา SCADA มืออาชีพ
 • นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้าน Automation & Control

พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

 • Microsoft Windows
 • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Industrial automation
Course Content

 1. รู้จักกับ GENESIS32 Architecture
  – การติดต่อ Hardware (PLC, DCS, Controller) กับ OPC Server
  – โครงสร้างของ GENESIS32 และโมดูลต่าง ๆ
  – ควาสมสามารถของ GENESIS32
 2. AlarmWorX32 Server
  – โครงสร้างการทำงานของ AlarmWorX32
  – การสร้างคอนฟิก
  – การสร้างเงื่อนไข Alarm แบบ Digital, Limit, Derivative, Rate of change
  – การสร้าง AlarmView เพื่อแสดงผล Alarm
  – การสร้างข้อกำหนดพิเศษสำหรับ Acknowledge, Coment, การจัดเรียงความสำคัญ Alarm
  – การเก็บข้อมูล Alarm ไว้ใน Database
  – การสร้างและกำหนดรูปแบบ Alarm Report (Crystal report, Chart, table)
  – การใช้งาน Alarm Indicator
 3. TrendWorX32
  – โครงสร้างการทำงานของ TrendWorX32
  – การพล็อตสัญญาณบน TrendView แบบ Real time plot
  – การกำหนดรายละเอียดและรูปแบบการพล็อตแบบต่าง ๆ
  – การเก็บข้อมูลสัญญาณแบบ Historical Trend ไว้ใน Database
  – การนำ Historical Trend มาแสดงบน TrendView
  – การสร้าง Persist Trend
 4. GraphWorX32
  – เครื่องมือและทูลบาร์
  – Graphic library การใช้งานและการนำเข้ากราฟิกภายนอก
  – การจัดการกราฟิกเบื้องต้น
  – การติดต่อแสดงข้อมูลและป้อนค่าให้ PLC, DCS, Controller ด้วย Process point
  – การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงแบบต่างต่างด้วยสัญญาณ OPC และ Expression

  • Dial/Rotation
  • Size
  • Location
  • Color
  • Hide/Disable
  • Flash
  • Analog color

  – การใช้ Action พิเศษ (Pick)
  – การใช้งาน ActiveX control ของ ICONICS เพื่อแสดงและควบคุม Harware ผ่าน OPC Server

  • Slider
  • Gauge
  • DataGrid
  • Switch
  • Vessel

  – การติดต่อ Database ด้วย Data Mining
  – การใช้เงื่อนไขแบบ Expression
  – การใช้ Local Variable
  – การควบคุมส่วนย่อยของกราฟิก
  – การสร้าง Animation และการควบคุม Animation

  • การสร้าง Animation แบบ 2D
  • การสร้าง Animation แบบ 3D

  – การใช้งาน Digital Selector

 5. การสร้างการติดต่อระหว่าง SCADA แบบเครือข่าย
  – การคอนฟิก Genbroker บนเครื่องที่ต้องการแชร์ ฯ OPC Server
  – การกำหนดสิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้ติดต่อเข้ามาได้
  – การคอนฟิก Genbroker บนเครื่องที่จะติดต่อเข้ามา
 6. การเริ่ม GENESIS32 พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows
  – การกำหนดโปรแกรมที่ต้องการให้ทำงานพร้อม Windows ด้วย Gentray
  – การกำหนดลำดับและดีเลย์สำหรับแต่ละโปรแกรม
  – การหยุดการทำงานของโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมกับ Gentray
 7. ICONICS Security Server
  – การสร้างผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ใช้
  – การสร้างผู้ใช่ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบปฏิบัติการอยู่แล้ว
  – การกำหนดสิทธิ์ในการควบคุมและใช้งาน SCADA และคอมพิวเตอร์
  – การสร้างข้อกำหนดด้าน Security ของผู้ใช้งานแต่ละคนและกลุ่ม

ติดต่อสอบถามโทร 02 7938787 หรือ info@eda.co.th

Additional information

ระดับราคา

นักศึกษา, บุคคลทั่วไป