GoGlobal คลาวด์เพิ่มศักยภาพองค์กร ง่าย ลดต้นทุนซอร์ฟแวร์

8,500.00฿ exc. Vat

โซลูชั่นซอร์ฟแวร์เพื่อแปลงแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ให้เป็นคลาวด์เพื่อใช้งานผ่าน iPad/iPhone, Android, Windows/Mac/LINUX/พร้อมกันโดยอิสระแบบServer/Client ง่าย ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพองค์กร

 

Category:

Description

GO-GLOBAL คือ Cloud Solution เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานแอพลิเคชั่นจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Cloud Server) ได้เหมือนซอร์ฟแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนเองโดยไม่ต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์เหล่านั้นในเครื่องลูกข่าย และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อเรียกใช้แอพิเคชั่นซอร์ฟแวร์ได้พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง?โดยอิสระต่อกัน?โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกแจกจ่ายแอพิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ผู้ใช้บนไคลเอ็นท์ต่างๆได้ ซึ่งGO-GLOBALมีราคาไม่แพงในขณะที่การติดตั้งเซตอัพทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่เหมือนCloud Solutionแบบอื่นที่ต้องสร้าง Virtual Server/PC ขึ้นมาแล้วโยกย้ายหรือติดตั้งแอพลิเคชั่นที่ต้องการแจกจ่ายลงใน Virtual Server/PC นั้น แต่GO-GLOBALไม่ต้องทำเช่นนั้น เพียงแค่ติดตั้ง GO-GLOBAL ในคอมพิวเตอร์เดิมก็สามารถแจกจ่ายแอพิเคชั่นให้ผู้ใช้ต่างๆได้โดยอิสระต่อกันได้เลย จึงได้รับความนิยมจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างยิ่ง

 

รูปที่ 1?Go-Global สำหรับ Windows และ UNIX

 

“ไม่ว่าจะ iPad, Android, Notebook, PC, Mac, Linux ก็เรียกใช้ซอร์ฟแวร์จากส่วนกลางได้หมด ทุกที่ ทุกเวลา?ไม่ต้องสนใจแพลตฟอร์มหรือ OS”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม?|?วิธีการติดตั้งและใช้งาน?| เว็บไซต์ผู้ผลิต